Clymwr

 • Supporting service for all kinds of fasteners

  Gwasanaeth ategol ar gyfer caewyr o bob math

  Caewr yw enw cyffredinol math o rannau mecanyddol a ddefnyddir i gau a chysylltu dwy ran (neu gydran) neu fwy i mewn i gyfanwaith. Adwaenir hefyd fel rhannau safonol ar y farchnad. Mae fel arfer yn cynnwys y 12 math canlynol o rannau: Bolltau, stydiau, sgriwiau, cnau, sgriwiau hunan-tapio, sgriwiau pren, golchwyr, cylchoedd cadw, pinnau, rhybedion, gwasanaethau a pharau cysylltu, ewinedd weldio. (1) Bollt: math o glymwr sy'n cynnwys pen a sgriw (silindr gydag edau allanol), y mae angen ei gyfateb w ...
 • OEM ODM fastener customization service

  Gwasanaeth addasu clymwr OEM ODM

  Mae cysylltu bollt ar gyfer strwythur dur yn ddull cysylltu sy'n cysylltu mwy na dwy ran neu gydran strwythur dur ag un gan folltau. Cysylltiad bollt yw'r dull cysylltu symlaf mewn cydosod cyn cydosod a gosod strwythurol. Cysylltiad bollt yw'r cynharaf a ddefnyddir wrth osod strwythur metel. Ar ddiwedd y 1930au, disodlwyd cysylltiad bollt yn raddol gan gysylltiad rhybed, a ddefnyddiwyd fel mesur gosod dros dro yn unig mewn cydosod cydran. Bollt cryfder uchel cysylltu ...
 • All series of screw customization

  Pob cyfres o addasu sgriwiau

  Mae gradd perfformiad y bollt yn cynnwys dwy ran o rifau, sydd yn eu tro yn cynrychioli cryfder tynnol enwol y bollt a chymhareb cynnyrch y deunydd. Er enghraifft, ystyr bolltau â gradd perfformiad o 4.6 yw: y rhif yn y rhan gyntaf (4 yn 4.6) yw 1/100 o gryfder tynnol enwol (n / mm2) deunydd bollt, hynny yw, Fu ≥ 400N / mm2; Y nifer yn yr ail ran (6 yn 4.6) yw 10 gwaith cymhareb cynnyrch deunydd bollt, hynny yw, FY / Fu = 0.6; Cynnyrch ...
 • One stop service for fasteners

  Gwasanaeth un stop ar gyfer caewyr

  Defnyddir edafedd yn helaeth, o awyrennau a cheir i bibellau dŵr a nwy a ddefnyddir yn ein bywyd bob dydd. Ar sawl achlysur, mae'r rhan fwyaf o edafedd yn chwarae rôl cau cysylltiad, ac yna trosglwyddo grym a mudiant. Mae yna hefyd rai edafedd at ddibenion arbennig. Er bod yna lawer o fathau, mae eu nifer yn gyfyngedig. Mae'r defnydd hirhoedlog o edau oherwydd ei strwythur syml, perfformiad dibynadwy, ei ddadosod cyfleus a'i weithgynhyrchu hawdd, sy'n ei gwneud yn el strwythurol anhepgor ...